top of page

แกลเลอรี

บรรยากาศ

สระว่ายน้ำริมทะเล

Swimming Pool

ทริปดำน้ำรอบเกาะ

Day Trip Snorkeling

กิจกรรมพายคายัค/ paddle board

Kayak & Paddle Board

กิจกรรมฝึกการเรียนดำน้ำเบื้องต้นโดยใช้ถัง oxygen

กิจกรรมฝึกการเรียนดำน้ำเบื้องต้นโดยใช้ถัง oxygen
bottom of page